Нийтлэл, хэвлэсэн номнууд

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ (ЭЗБӨЧСТ)


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2010
2011 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2011
2012 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2013
2013 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2014
2015 он


Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2012
2013 он


Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2013
2014 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2014
2015 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2015
2016 он


Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2016
2017 он


Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын анхны тайлан
2017 он


Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2017
2018 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2018
2019 он


Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын хоёр дахь тайлан
2019 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2019
2020 он


Бид хаана явна вэ?

ЭЗБӨЧ, ГШХО-ын тухай хялбаршуулсан гарын авлага
2020 он


Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2020
2021 он


Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын гурав дахь тайлан
2021 он

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ


Дэлхийн хөгжлийн чиг хандлага ба Монгол орны давхар даваа
1997 он


Монгол Улс 2050 онд нийтлэлийн хэсгээс…
1999 он


Хууль зүйн Латин-Англи-Орос-Монгол толь
2013 он


Халх-ойрадын цаазын бичиг
2018 он

МОНГОЛ ХЭЛ


Б.Түвшинтөгс, Г.Баттогтох, Д.Боролзой, Ж.Ганбаатар.
Монгол бичиг номын өв
2017 он


Монголын сая өдөр
2018 он


Монголын Эзэнт гүрний түүхийн 5 боть
2019 он

МОНГОЛЫН ТҮҮХ


А.Амар, Монголын товч түүх, “Монголын эх түүх” цуврал, I боть
2015 он


Л.Дэндэв. Дундад үеийн Монголын түүх. “Монголын эх түүх” цуврал, II боть
2015 он


Б.Ишдорж. Монгол Улсын хураангуй түүх. “Монголын эх түүх” цуврал, III боть
2015 он


Б.Буянчуулган. Манж Монголын холбогдсон түүхт байдал. “Монголын эх түүх” цуврал, IV боть
2015 он


Н.Магсаржав. Монгол Улсын шинэ түүх. “Монголын эх түүх” цуврал, V боть
2015 он


Л.Дэндэв. Монгол Улсын товч түүх. “Монголын эх түүх” цуврал, VI боть
2015 он


Х.Чойбалсан, Д.Лосол, Г.Дэмид. “Монгол Ардын үндэсний хувьсгалын анх үүсэж байгуулагдсан түүх. “Монголын эх түүх” цуврал, VII боть
2015 он


Ч.Болдбаатар. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч-25 жил: Он дарааллын товчоон. Ерөнхийлөгч-25 жил:
2015 он


Монголын ард түмэн: Бүхнийг фронтод, Бүгдийг ялалтын төлөө
2015 он


Монгол Улс Чөлөөлөх дайнд-1945 он
2015 он

САНААЧЛАГААР ХЭВЛҮҮЛСЭН НОМ


Монгол Алтайн чулуун шастир
2016 он

Дархад дууны цоморлог
2017 он

Хөвсгөлийн Урианхайн аман билиг
2017 он


Хотгойд дууны цоморлог
2018 он


Хөвсгөлийн Буриад дууны цоморлог
2018 он


Дархадын цагаан адуу
2018 он


Шастирт Шишгид, Шогч Дархад
2019 он


Алтайн Урианхайн аман билгийн жишээ
2021 он

ГАДААДАД НИЙТЛЭГДСЭН

About the problems of enhancing the competitiveness of the Mongolian economy
2018 он

О проблемах повышения конкурентоспособности экономики Монголий
2018 он

БУСАД


ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн судлаачдын “Монгол хэлний их тайлбар толь” төслийг дэмжин хэрэгжүүлсэн.


Рашид-Ад-Диний “Шаштирын чуулган” бүтээлийг монгол хэлээр орчуулан гаргах ажлыг дэмжиж ажилласан.