Нийтлэл, хэвлэсэн номнууд

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ (ЭЗБӨЧСТ)


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2010
2011 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2011
2012 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2013
2013 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2014
2015 он


Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2012
2013 он


Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2013
2014 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2014
2015 он


Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайлан 2015
2016 он


Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2016
2017 он


Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан 2017
2017 он


Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын анхны тайлан
2017 он

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ


Дэлхийн хөгжлийн чиг хандлага ба Монгол орны давхар даваа
1997 он


Хууль зүйн Латин-Англи-Орос-Монгол толь
2013 он


Халх-ойрадын цаазын бичиг
2018 он

МОНГОЛ ХЭЛ


Б.Түвшинтөгс, Г.Баттогтох, Д.Боролзой, Ж.Ганбаатар.
Монгол бичиг номын өв
2017 он

МОНГОЛЫН ТҮҮХ


А.Амар, Монголын товч түүх, “Монголын эх түүх” цуврал, I боть
2015 он


Л.Дэндэв. Дундад үеийн Монголын түүх. “Монголын эх түүх” цуврал, II боть
2015 он


Б.Ишдорж. Монгол Улсын хураангуй түүх. “Монголын эх түүх” цуврал, III боть
2015 он


Б.Буянчуулган. Манж Монголын холбогдсон түүхт байдал. “Монголын эх түүх” цуврал, IV боть
2015 он


Н.Магсаржав. Монгол Улсын шинэ түүх. “Монголын эх түүх” цуврал, V боть
2015 он


Л.Дэндэв. Монгол Улсын товч түүх. “Монголын эх түүх” цуврал, VI боть
2015 он


Х.Чойбалсан, Д.Лосол, Г.Дэмид. “Монгол Ардын үндэсний хувьсгалын анх үүсэж байгуулагдсан түүх. “Монголын эх түүх” цуврал, VII боть
2015 он


Монголын ард түмэн: Бүхнийг фронтод, Бүгдийг ялалтын төлөө
2015 он


Монгол Улс Чөлөөлөх дайнд-1945 он
2015 он


Ч.Болдбаатар. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч-25 жил: Он дарааллын товчоон. Ерөнхийлөгч-25 жил:
2015 он

САНААЧЛАГААР ХЭВЛҮҮЛСЭН НОМ

Дархад дууны цоморлог
2017 он


Хөвсгөлийн Буриад дууны цоморлог
2018 он


Хотгойд дууны цоморлог
2018 он

ГАДААДАД НИЙТЛЭГДСЭН


About the problems of enhancing the competitiveness of the Mongolian economy
2018 он


О проблемах повышения конкурентоспособности экономики Монголий
2018 он

ИЛТГЭЛҮҮД

Түүхийн судалгаан дахь Монголын газрын зураг
2016 он

Хөрөнгө оруулалтын орчин түүнийг сайжруулах арга зам
2016 он

БУСАД

ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн судлаачдын “Монгол хэлний их тайлбар толь” төслийг дэмжин хэрэгжүүлсэн.

Рашид-Ад-Диний “Шаштирын чуулган” бүтээлийг монгол хэлээр орчуулан гаргах ажлыг дэмжиж ажилласан.