Фото

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2013 онд Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 88 дугаар зарлиг гаргасан билээ. Энэхүү зарлигтаа “Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжигч төрийн байгууллага, түүнчлэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн төсвийн орлого, зарцуулалт болон тайлагналын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй болгох ажлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж, иргэдэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй

ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛЬ амжилттай хэрэгжиж байна

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2013 онд Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 88 дугаар зарлиг гаргасан билээ. Энэхүү зарлигтаа “Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжигч төрийн байгууллага, түүнчлэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн төсвийн орлого, зарцуулалт болон тайлагналын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй болгох ажлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж, иргэдэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй…

МОНГОЛЫН ЭХ ТҮҮХ – ЦАХИМ ХУВИЛБАРААР ГАРЛАА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэмжлэгтэйгээр “Монголын эх түүх” цуврал төсөл хэрэгжиж байна. Монголын эх түүхийн ботиудад А.Амарын “Монголын товч түүх”, Б.Ишдоржийн “Монгол Улсын хураангуй түүх”, Б.Буянчуулганы “Манж, Монгол холбогдсон түүхт байдал”, Н.Магсаржавын “Монгол Улсын шинз түүх”, Л.Дэндэвийн “Монголын товчтүүх”, Х.Чойбалсан, Д.Лосол, Г.Дэмид нарын “Монгол ардын үндэсний хувьсгалын анх үүсэж байгуулагдсан товч түүх” зохиол…